Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.
Muokkaa

Informaatiotutkimus

Täältä löytyvät informaatiotutkimuksen opintoaineistot on laadittu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen tutkintovaatimusten 2005-2006 mukaisesti.

Opintokokonaisuuteen informaatiotutkimuksen perusteet (25 op) kuuluvat opintojaksot:

INFOP1. Informaatiotutkimuksen perusteet (2 ov / 3 op)

INFOP2. Perusteiden kirjatentti (2 ov / 4 op)

INFOP3. Tiedonhaun perusteet (3 ov / 4 op)

INFOP4 Tiedon organisoinnin ja kuvailumenetelmien perusteet (3 ov / 5 op)

INFOP5 Tiedon organisoinnin perusteet, kirjatentti (2 ov / 4 op)

INFOP6. Tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot ( 3 ov / 5 op)

Po4. Tiedonhaun menetelmät (2 ov, 2001-2003 vaatimuksien mukaan, ei järjestetä enää)


 

Oppimateriaaliin liittyvät oikeudet

Oppimateriaali on tuotettu Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen (TYT), Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen sekä Otavan Opiston / Internetixin yhteishankkeena. Oppimateriaali on sopimuksien määrittämällä tavalla käytettävissä mainittujen koulutusorganisaatioiden opetuksessa. Tekijänoikeudet tuotettuihin materiaaleihin ovat jaksojen yhteydessä mainituilla tekijöillä.

Muilla koulutusta tarjoavilla organisaatioilla, laitoksilla, yhteisöillä tai henkilöstökoulutusta järjestävillä yksityisillä tai julkisilla organisaatioilla ei ole oikeutta käyttää oppimateriaalia koulutuksessa tai opiskelussa ilman lupaa.

Avoimessa verkossa julkaistu oppimateriaali on yksittäisten henkilöiden käytettävissä itsenäiseen omaehtoiseen opiskeluun. Materiaaliin viitattaessa on huolehdittava asianmukaisista lähdeviitteistä.