Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.
Muokkaa

Arkistolaitos

http://www.narc.fi

Arkisto -käsitteellä on ainakin kolme eri merkitystä:

 • asiakirjakokonaisuus
  Arkisto on niiden asiakirjojen kokonaisuus, joilla on arvioitu olevan pitkäaikaista (yli 10 vuotta) tai pysyvää arvoa toiminnallisiin, hallinnollisiin, oikeudellisiin tai tutkimus- ja kulttuurisiin tarpeisiin.
 • arkistoviranomainen, arkistolaitos
  esim. Kansallisarkisto, maakunta-arkisto
 • arkistorakennusSuomen arkistolaitos käsittää arkistolain mukaan (luku 2, http://www.narc.fi/laki.html) opetusministeriön alaisen Kansallisarkiston sekä sen alaiset seitsemän maakunta-arkistoa Turussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Vaasassa ja Oulussa (http://www.narc.fi/ma/kartta.html).

Arkistolaitos säilyttää kansallista asiakirjallista kulttuuriomaisuutta. Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä.

Arkistolaitoksen tehtäviä, organisaatiota sekä sisäisiä toimivaltasuhteita säätelee arkistolaitoksesta annettu asetus (SäädK 832/1994, http://www.narc.fi/asetus.html).Arkistolaitoksen tehtävänä on:

 • arkistotoimen ohjaaminen
 • arkistotoimen yleinen kehittäminen
 • viranomaisten asiakirjojen säilyttäminen
 • yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisten asiakirjojen hankkiminen ja säilyttäminen sekä aineistoon liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen.Kansallisarkisto johtaa arkistolaitoksen toimintaa, hallintoa ja kehittämistä, ohjaa valtion keskushallinnon ja muiden sellaisten arkistolaissa tarkoitettujen arkistonmuodostajien arkistotointa, joiden toimipiiri kattaa koko maan sekä toimii valtakunnallisena keskusarkistona ja toimialansa tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

Maakunta-arkistot käyttävät itsenäistä päätösvaltaa niiden ratkaistaviksi säädetyissä tai määrätyissä asioissa, ohjaavat piirinsä arkistonmuodostajien arkistotointa, toimivat alueellisina keskusarkistoina sekä tutkimus ja kehittämiskeskuksina.

© Marjo Rita Valtonen / Internetix