Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.
Muokkaa

Käsitteellinen tieto (Embrained Knowledge)

Käsitteellinen tieto on tietoa jostakin (Knowledge that / Knowledge about). Se perustuu käsitteellistämisen taitoihin (Conceptual Skills) ja kognitiivisiin kykyihin (Cognitive Abilities). Esimerkiksi pitkälle kehittynyt kyky luoda monimutkaisia sääntöjä ja ymmärtää monitahoisia syy-seuraussuhteita osoittaa kykyä käsitteellisen tiedon muodostamiseen.

© Maija-Leena Huotari / Internetix