KIRJALIJA ORVOKKI AUTIOÄITEJÄ, POIKIA, TYTTÄRIÄ

Pesärikko-näytelmä on Orvokki Aution oma dramatisointi teoksista Viistotaival, Kotipesä ja Merkki päällä. Näytelmän keskiössä ovat - kuten romaaneissakin - sukupolvien ja sukupuolten väliset suhteet, joita peilataan pohjalaista normistoa vasten. Tämän normiston ytimekkäin ilmaus ja imperatiivi on repliikissä: 'Hillitte ittes!'

Tiina Lehmusvaara on pro gradu -tutkielmassaan kuvannut Aution naishahmoja seuraavasti: "Orvokki Autio kuvaa vahvoja pohjalaisia naisia, joiden varjoon teosten mieshahmot poikkeuksetta jäävät.

Aution romaaneissa esiintyy kolmenlaisia äitejä: vahvoja auktoriteetteja, alistuneita sopeuttajia ja irrallisia etsijöitä. Kaksi ensimmäistä äitityyppiä kuvataan voimakkaassa suhteessa ympäröivään kyläyhteisöön: vahvat auktoriteettihahmot vaalivat kylän arvohierarkian yläpäähän sijoittuvan sukunsa mainetta ja painostavat lapsiaankin alistumaan ympäristön tiukkaan sosiaaliseen kontrolliin.

Alistuneet sopeuttajaäidit ovat suoremmin riippuvaisia kyläläisten suopeudesta esimerkiksi toimeentulonsa takia. Kumpaankin ryhmään kuuluvat äidit siirtävät jälkikasvulleen perinteisiä arvoja ja roolimalleja.

Irrallisia etsijä-äitejä esiintyy Aution 1980-luvun romaaneissa: nämä äidit elävät ristiriitaisten roolien paineessa ja kokevat yhteiskunnan murrosajan henkilökohtaisen elämänsä ongelmina. Heidän todellisuuteensa kuuluvat maalta kaupunkiin muuttaminen, avioero ja vaikea murrosikäinen tytär."

Pohjalainen todellisuus, normit ja odotukset musertavat pojat ja miehet . Pesärikossa Olavin ainoa mahdollisuus paeta elämää on tulla hulluksi. Se taas on äidin näkökulmasta vihon viimeinen temppu, röyhkeyden huippu, silkkaa ilkeyttä ja kiittämättömyyttä. Mitä ihmisetkin siitä sanovat!

Pekka Tarkka on luonnehtinut trilogiaa Pesärikko: "Pohjimmiltaan on kysymys luterilaisesta arvomaailmasta, johon viittaa Merkki päällä -romaanin ironinen motto Lutherin Häälahjasta: jos lapset saavat elää niin kuin tahtovat, ilman kuria, kuuliaisuutta ja uskoa, tuloksena on 'paljaita, röyhkeitä ja hillittömiä ihmisiä, joihin ei neuvo eikä kuritus pysty'.
Tässä miljöössä naiset taistelevat vähä vähältä itsenäisyyteen, mutta heikot miehet sairastuvat. Autio kuvaa sukupolvien ja sukupuolten välisiä ristiriitoja ovelan huumorin keinoin.
Autio kuvaa terävästi elämäntapaa, jossa sokea kuuliaisuus korvaa rakkauden ja jossa siivot tavat kääntyvät hulluutta ja tuhoa tuottavaksi sosiaaliseksi kontrolliksi. Kerronnan valtteja ovat hellä iva ja lakoninen huvittuneisuus."

Orvokki Aution tuotanto:Palkinnot:
Kaukana soi haitari (runoja), 1969 Kiitos kirjasta -mitali, 1981
Timanttihäät (romaani), 1970Valtion kirjallisuuspalkinto, 1982
Puimakone bulevardilla (romaani), 1971
Sininen kaappi (novelleja), 1972
Viistotaival (romaani), 1980
Kotipesä (romaani), 1982
Merkki päällä (romaani), 1985
Valokuvavarkaat (romaani), 1988

Lähteet:
Tarkka, Pekka. Suomalaisia nykykirjailijoita. Tammi 1990
Lehmusvaara, Tiina. Äitihahmot Orvokki Aution romaaneissa. Turun Yliopisto 1990

Mikkelin teatterin Pesärikko -näytelmän käsiohjelma

©Internetix/Markku Kääriäinen 1999